Om optimaal onze diensten te kunnen leveren, houden wij bij Stichting Beatrice Care rekening met de verschillende culturele achtergronden van de cliënten en wijkbewoners (ook beschikbaar zonder specifieke zorgvraag), dit wordt ook wel cultuur sensitieve thuiszorg genoemd.

In samenwerking met verschillende buurtcentra en zorgpartners worden op diverse locaties allerlei ouderenactiviteiten georganiseerd, zoals praatgroepen, yogales, beweging voor ouderen, geheugentrainingen, culturele zanggroepen en nog meer.

Stichting Beatrice Care streeft ernaar om zowel de wijkbewoner als ouderen, actief te houden binnen de samenleving.

Dit doen we aan de hand de volgende kernwoorden;

  • Aanmoediging, het aanmoedigen om actief op te treden binnen de samenleving.
  • Bewustwording, de bewustwording van zijn/haar en haar omgeving van zijn/haar “beperkingen” of hulpvraag
  • Participatie, het creëren van een hogere participatie tijdens de ouderenactiviteiten.


Stichting Beatrice Care helpt u hiermee uw zelfredzaamheid en eigen regie over uw leven te vergroten.