Organisatie

Governance

De governance die wij hanteren bestaat uit de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, de Cliƫntenraad en de Klachtencommissie. Deze organisatie-inrichting zorgt ervoor dat de stichting structureel te werk gaat en op een ideologische wijze haar doelen kan behalen.


Kwaliteitskeurmerk

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Beatrice Care inclusief de toepassing ervan voldoet voor het toepassingsgebied thuiszorg (huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding) aan de eisen zoals neergelegd in het HKZ-model voor Kleine Organisaties. Het certificaat is voor het eerst verleend op 29 juni 2012.